Najpopularniejsze i przeważnie stosowane przez przedsiębiorstwa metody opodatkowania działalności które się prowadzi.

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze będzie się wiązać z koniecznością prowadzenia ewidencji księgowej. Zależnie od rozmiaru firmy i formy organizacyjnej można wybrać spośród paru rodzajów opodatkowania. Największa chyba ilość firm rozlicza się w oparciu o metodę ogólną, która jest główną formą podatkową, automatycznie nadawaną.

podatki

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli się nie zgłosi w urzędzie skarbowym zmiany, to w ten sposób właśnie należy ewidencjonować wszystko. W metodzie ogólnej występują tylko dwie stawki dochodowego podatku, podstawowa 18 procent, a jeśli się przekroczy określoną kwotę przychodu 32%. Zależnie od tego, czy ktoś się rozlicza miesięcznie czy kwartalnie, to w tym okresie czasu opłaca zaliczkę na podatek dochodowy oraz podatek VAT. Ewidencja wszystkich przychodów i rozchodów prowadzona będzie w książce przychodów-rozchodów, zwanej także potocznie kpir (). Wpisuje się w niej wszystkie wystawione faktury, oraz faktury kosztowe, materiały i inne wydatki związane z prowadzeniem działalności, przykładowo takie jak dieta krajowa którą się wypłaca pracownikom za delegacje.

Przeważnie przy rozliczeniu kosztów wybierana jest przez firmy metoda uproszczona, jest ona znacznie wygodniejsza do zastosowania. Jednak dla pewnej grupy firm znacznie bardziej wygodna może być metoda materiałowa (szczegóły oferty), można ją również używać, istotne żeby w czasie całego roku rozliczenia prowadzono według jednej metody.

Popatrz nie wyłącznie na nasz tekst, ale też na komentarze z serwisu (http://www.greczka.pl/oferta/kotly-parowe/). Możliwe, że pewne z nich zainspirują Cię tak bardzo, że zechcesz stworzyć swoją recenzję.

rozliczenie podatku

Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

Przy znacznie wyższych dochodach dla dużej części przedsiębiorców dużo bardziej opłacalne będzie opodatkowanie podatkiem liniowym. Wprawdzie nie ma wtedy żadnych ulg, lecz za to od całego dochodu płaci się tylko jeden podatek w wysokości 19 procent. Przy wyborze tej metody rozliczania trzeba powiadomić urząd skarbowy na odpowiednim formularzu, podobne wymagania są jeśli ktoś planuje być na karcie podatkowej albo ryczałcie. Obie te metody podatkowe nie będą dostępne dla każdego przedsiębiorcy, możliwości na ich wykorzystanie będą przysługiwać tylko małym, ściśle zdefiniowanym grupom podatników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*