Dźwigi dopasowane do podnoszenia na dowolne miejsca pracy

Wszelki proces budowlany nastręcza unoszenia, oraz przestawiania towarów w ograniczonym zasięgu. Działania takie możliwe są dzięki zastosowaniu wszelkiego typu sprzętów transportowych. Sprzęty te są uznawane za maszyny mogące stwarzać specyficzne zagrożenia ze względu na możliwość upadku z wysokości, bądź przyciśnięcia przemieszczanych towarów i ludzi, dlatego większa część z nich podlega ponadplanowym kontrolom i odbiorom realizowanym przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.

żuraw budowlany

Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Żurawie przenośne są dopasowane konstrukcyjnie do przenoszenia na rozmaite miejsca pracy i rozstawiane na stałej bazie, albo na dopasowanych do tego specjalnych podwoziach. Praca żurawi polegająca na przemieszczaniu ładunków w pionie i poziomie jest używana w przeładunkach, montażu różnych struktur. Są żurawie samobieżne i samojezdne, w przypadku których narzędzie (zobacz noże do wyrówniarki) dźwigowe znajduje się na podwoziu dobrze zharmonizowanego pojazdu np. auta ciężarowego, albo urządzenia samojezdnego, składającego się z samego podwozia. wynajem dźwigów musi spełniać precyzyjnie wskazane standardy dotyczące dróg i obszarów zbiorowych. Aby zostały dopuszczone do ruchu, winny mieć właściwą wielkość, masę, ustaloną szybkość graniczną. Muszą być również dokładnie oznaczone, bowiem w trakcie pracy z nimi ogromnie ważne jest bezpieczeństwo.
Głównymi parametrami którymi cechują się małe dźwigi są udźwig, wysięg, wysokość unoszenia i kąt obrotu. Takie urządzenia muszą być utrzymywane w stanie gwarantującym ich sprawność techniczną, stosowanie zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem, także obsługiwane i konserwowane przez przeszkolone osoby.

Wszyscy pracownicy obsługujący żurawie przenośne powinni być za pisemnym potwierdzeniem, zaznajomieni w obszarem BHP, także oceną niebezpieczeństwa dla zadania. Operatorzy owych sprzętów powinni mieć należyte predyspozycje zdrowotne, poświadczone opinią lekarza medycyny pracy. W czasie pracy powinno się określić strefę niepewną, do której wstęp będą posiadały jedynie przeszkolone i uprawnione osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*